Over ons

Wij zijn een actieve en betrokken afdeling van 30 leden.

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hebben we niet meer als PvdA meegedaan, maar hebben we kandidaten geleverd voor de lijst van Pro6. Van de 5 raadsleden van Pro6 is er één lid van onze afdeling: Marie Beenackers. Bovendien is Frits van der Wiel wethouder in het College van B&W: hij is ook PvdA-er.

Toch blijft de PvdA-afdeling Cranendonck voortbestaan: kijk onder Wie is wie voor de actuele samenstelling van het afdelingsbestuur. Waar dat praktisch en behulpzaam is onderhouden we contacten met PvdA-politici in andere gemeenten, Provincie (Den Bosch; Provinciale Statenfractie PvdA) en in de Tweede Kamer (Den Haag Tweede Kamerfractie PvdA). Verder kunnen wij als afdeling gebruikmaken van de ondersteuning vanuit het Partijbureau in Amsterdam en de diverse andere PvdA-instituten.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail: cranendonck@pvda.nl  of persoonlijk via een raads- of bestuurslid:

Raadslid: Marie Beenackers: tel. 0495-593516 of e-mail: m.beenackers@hetnet.nl
Secretaris: Peter Peters: tel. 0495-499449 of e-mail: p.peters@boozenet.nl

Of nog beter: word lid!

Wij zijn ook op facebook: www.facebook.com/pvda.cranendonck 

Hieronder een collage van nog veel meer foto’s.

Compositie600