Fractievertegenwoordiger

Ton Rijnbeek

Financiën

Toen we pas in Maarheeze woonden, heb ik me aangesloten bij Oproep70, een plaatselijke politieke groepering. We hebben Maarheeze zien groeien, m.n. in de tijd van burgemeester Van Grunsven. We hebben er toen als Oproep70 voor gestreden dat de leefbaarheid van de inwoners belangrijker is dan het aantal inwoners en dan bedoel ik de leefbaarheid van alle inwoners.

Toen Oproep70 werd opgeheven, heb ik me gelijk aangesloten bij de PvdA, omdat deze partij qua denkbeelden het best paste bij mijn levensopvatting.

Leefbaarheid voor iedereen is voor mij een groter doel dan Arbeid. Eigenlijk zou het mooi zijn als dit mondiaal kan worden gerealiseerd, maar daar hebben we als kleine gemeente nauwelijks invloed op. Zelfs landelijk kunnen we nauwelijks invloed uitoefenen. We moeten als gemeente proberen binnen de mogelijkheden die we hebben gekregen van Rijk en Provincie, zo optimaal mogelijk onze wensen te verwezenlijken. Verder alle middelen aanwenden om Rijk en Provincie achter onze ideeën te krijgen en deze zo mogelijk financieel te steunen.

Steeds meer taken van het rijk en de provincie worden overgeheveld naar de gemeente en de bijbehorende middelen zullen lager zijn dan we gewend zijn. Ik zal me in de komende tijd vooral toeleggen op efficiënte en eerlijke besteding van de middelen. Met  name zal ik er op toezien dat niet te veel geld aan de strijkstok blijft hangen, maar dat al het geld terecht komt bij de mensen die daar recht op hebben.

Verder, en degenen die mij kennen weten dat, zal ik me blijven inzetten voor een schone gemeente. Beginnend bij de eigen verantwoordelijkheid van de Cranendonckers om de eigen rotzooi op te ruimen.

Vogelsberg 35
6026 EC MAARHEEZE