PvdA-ombudsteam Zorg

De PvdA-Cranendonck heeft het initiatief genomen om een ombudsteam samen te stellen speciaal voor de mensen, die op zorg zijn aangewezen. Dit team wil de inwoners van Cranendonck helpen om de goede weg te vinden binnen de veranderingen in de zorgsector.

Onze gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg, zorg aan mensen met een beperking, langdurig zieken en ouderen. Een aantal wetten is voor de uitvoering richtinggevend: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (Werk en Inkomen) en de Jeugdwet. Het PvdA-ombudsteam wil mensen wegwijs maken binnen deze jungle aan veranderingen. Mocht U hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Wie vormen dit zorgteam?

Marie Beenackers (Maarheeze), Wimke Houthuijzen (Dorplein) en Henk van Lint (Budel) vormen samen het ombudsteam. U kunt telefonisch contact opnemen met Henk van Lint, tel. 06-51540906, of een e-mail sturen naar cranendonck@pvda.nl.

De PvdA heeft ook een landelijke website over zorg in de buurt.

Zorgbanner Lokaal