Zorg in verandering

Niemand mag hier tussen wal en schip vallen

In ons verkiezingsprogramma staat uitgebreid hoe wij over de transitie van de zorg denken. Onze belangrijkste standpunten op een rijtje:

 • De klanten mogen niet de dupe worden van de bezuinigingen
 • Zorg blijft hier voor iedereen met een hulpvraag toegankelijk
 • Preventie moet sleutelrol in het beleid spelen
 • Goede zorg door samen te werken met vertrouwde zorgaanbieders
 • Professionals niet om kostenbesparing vervangen door vrijwilligers
 • Gemeente wordt actiever om mensen te re-integreren
 • Geen eigen bijdrage in de jeugdzorg
 • Geen versnipperde hulp, maar één plan en hulpverlener per gezin
 • Gemeente moet zelf re-integratie- en stageplaatsen aanbieden
 • Keuzevrijheid bij plaatsing tussen De Risse (Weert) en Ergon (Eindhoven)
 • Geen inperking van kwijtschelding aan onze minima