Vrachtverkeer

Problemen verdwijnen niet door niets te doen

Doorgaand verkeer door de kernen willen we zo veel mogelijk voorkomen. Dat lukt alleen als er goede routes om de kernen heen zijn. De PvdA is de enige partij die daarom vindt dat de Randweg-Zuid aangelegd moet worden, zodat de bestaande randweg vanaf Airpark aansluit op de weg uit Hamont.

Toen de PvdA van 2006 tot 2009 in het college zat, zijn alle zaken in gang gezet om de Randweg-Zuid te kunnen realiseren: MER, bestemmingsplan, tracékeuze, financiële onderbouwing en reservevorming. Het opvolgende college heeft het bestemmingsplan eerst vertraagd en tenslotte stopgezet.

In Maarheeze speelt eenzelfde probleem met het vrachtverkeer richting Reiling. Het wordt tijd dat er garen op de klos komt via Samen mee naar de A2.