Randweg-Zuid

De enige goede oplossing!

Randweg-Zuid500Voor een definitieve oplossing van de verkeersproblematiek aan de zuidkant van Budel is er maar één remedie: de Randweg-Zuid aanleggen. Dat zal ook het woonklimaat daar ten goede komen. Helaas is de PvdA een roepende in de woestijn: we zijn de enige partij die vindt dat de aanleg van de Randweg-Zuid onmiddellijk ter hand genomen moet worden. Toen de PvdA van 2006 tot 2009 in het college zat, zijn alle zaken in gang gezet om de Randweg-Zuid te kunnen realiseren: MER, bestemmingsplan, tracékeuze, financiële onderbouwing en reservevorming. Het opvolgende college heeft het bestemmingsplan eerst vertraagd en tenslotte stopgezet. Alleen de MER is in 2011 door de raad aangenomen.

Het gaat om de aanleg van een stuk weg van 2200 meter, waardoor het bestaande deel van de randweg vanaf Airpark wordt aangesloten op de weg uit Hamont. Misschien zegt het wel iets over de bestuurskracht van Cranendonck dat men er al 15 jaar niet in slaagt om 2 km weg te realiseren.

Het doorgaande verkeer rijdt nu over de Midbuulweg, Mulkstraat en Heikantstraat, een traject dat ongeschikt is voor veel (vracht)verkeer. Met wat lapwerk tracht de gemeente daar enige verbetering in te brengen, maar het zal behelpen blijven. Tegen maatregelen, die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren, hebben we geen bezwaar. We vragen ons wel af of de daartoe toegezegde subsidie niet beter besteed kan worden aan de aanleg van een kleine rotonde op de kruising van Fabrieksstraat en Midbuulweg, in plaats van aan het beschilderen van de Grensweg.