Ouderenzorg

Veranderen zonder kwaliteitsverlies

Gaan de verzorgingstehuizen in de toekomst verdwijnen? Als het aan de PvdA ligt zullen Mariënburght en Marishof blijven bestaan, maar hun opzet zal veranderen. De bestaande verzorgingsappartementen worden dan omgezet in verpleeg-appartementen en in aanleunwoningen, waarvan bewoners naar behoefte zorg kunnen bijkopen. Het worden open ontmoetingscentra, die midden in de samenleving staan.

Verzorgend personeel kan via wijkteams ingezet worden om ouderen, die langer thuis willen wonen, makkelijk hulp aan huis te bieden. We willen niet dat professionals om kosten te besparen vervangen worden door vrijwilligers.

De PvdA gaat de uitdaging aan om samen met de zorgaanbieders de zorg voor ouderen hier op hoog niveau te houden.