Begroting 2018

De Begroting 2018 kan nòg beter als:
 • De zorg nu en in de toekomst goed èn betaalbaar blijft! We moeten beter op de kosten kunnen sturen.
 • De bezuiniging van €25.000 op de hulp bij het huishouden geschrapt wordt.
 • Er meer vaart komt in een aantal belangrijke projecten: De Borgh, De Schaapskooi, privatisering Zuiderpoort, Centrumplannen van Budel en Maarheeze, de Baronie van Cranendonck en het terugdringen van het sluipverkeer.
 • De nota duurzaamheid herijkt gaat worden in 2018.
 • De groene container vanaf half oktober tot en met december wekelijks gratis aangeboden kan blijven worden.
 • De personeelskosten stijgen met het eerder afgesproken percentage i.p.v. met 6%.
 • Er ook vanuit Cranendonck een vertegenwoordiger in de A2-erfgoedcommissie plaats neemt.
 • Bewoners met initiatieven nog voortvarender geholpen worden op het gemeentehuis.
 • Inwoners van onze gemeente precies weten waar ze de benodigde informatie kunnen vinden, zowel fysiek als digitaal.
 • De post onvoorzien opgehoogd wordt tot 1 ton.
 • De Gemeentepagina alle inwoners bereikt.
 • Speelplekken met toestellen zoveel mogelijk behouden blijven.