Weet u wat er allemaal gebeurt in het buitengebied?

12 november 2017

Maandagavond 6 november j.l. was er een héél interessante info-avond, georganiseerd door de Provincie Noord- Brabant in combi met de Vereniging van Brabantse gemeenten. Dezelfde info-avond had inmiddels al plaatsgevonden in 2 andere uithoeken van de Provincie en nu was het beurt aan onze regio, in het gemeentehuis van Valkenswaard om precies te zijn. Ondermijnende criminaliteit moet aangepakt worden! Daar is bestuurskracht voor nodig van de verschillende overheden ter bescherming van de samenleving!

Al lang is bekend dat er veel gebeurt in het buitengebied van Noord- Brabant dat het daglicht niet kan verdragen. In Noord- Brabant worden de meeste hennepplantages, drugslabs en illegale sigarettenfabrieken gevonden.  Landelijk hebben er meer dan 5000 ruimingen plaatsgevonden, waarvan 3500 in Zuid-Nederland en met name in Brabant. Dat is niet helemaal toevallig. Hier zit je vlakbij de grens met België, waar drugs 5x zoveel opbrengen als hier, maar ook het ruime buitengebied wordt gebruikt voor illegale dumpingen met alle gevolgen van dien. De riolering wordt bedreigd door illegale lozingen en zelfs het Waterschap en alle afnemers van water lopen daardoor gevaar.

Enkele opvallende gegevens

Eén op de vier recreatieparken heeft moeite om de exploitatie rond te krijgen. 40% van de boeren gaat binnen nu en 20 jaar stoppen en vele van hen hebben het financieel moeilijk. Daar wordt handig op ingespeeld door criminelen. Ze gaan daarbij brutaal te werk: zonder schroom worden er briefjes in de brievenbus gegooid van bewoners van het buitengebied, of ze wellicht een grote schuur te huur hebben met daar tegenover gigantische verdiensten, afhankelijk van het aantal beschikbare m2. Doodleuk wordt erbij vermeld dat ze al jaren ervaring hebben in de branche, compleet met telefoonnummer erbij. Bedragen van €150.000 per maand inkomsten worden normaal geboden in dit circuit. Dat er dan geen belletje bij een aantal mensen gaat rinkelen is héél merkwaardig. Dat geld kan immers niet op legale wijze verkregen zijn!

Op dezelfde dag was bekend geworden dat men in Leende in het onlangs opgerolde drugslab 1.2 miljoen pillen per dag produceerde. Hier betaalt men kennelijk 5 euro per pilletje, maar over de grens blijkt dat 5x zoveel op te brengen, een lucratieve business dat is duidelijk, maar je moet je er maar mee in willen laten….

Er werd vooral opgeroepen om alert te zijn op signalen: als er ergens een vieze lucht hangt, overeenkomend met een oude gymschoenenlucht, dan kan dat duiden op de aanwezigheid van een drugslab. De zoete, weeïge lucht van hasj mag als bekend verondersteld worden. Maar ook mensen, die ineens met grote bedragen een plaatselijke vereniging gaan sponsoren met cash geld, moeten argwaan wekken. Hetzelfde wanneer mensen ineens een opvallend wagenpark of ander uitgavenpatroon hebben, dat vraagtekens oproept: meld het bij de burgemeester of de politie! Als men beet heeft kunnen de bewoners drie maanden uit hun huis gezet worden, volgens de wet Damocles. Er zou andere regelgeving van het Rijk moeten komen om meer instrumenten te hebben om gerichtere maatregelen te kunnen nemen.

Handhavers vanuit de Gemeente kunnen heel gericht op pad gestuurd worden om bepaalde vergunningaanvragen te gaan controleren. Ook is het mogelijk dat ze een veel ruimere opdracht krijgen: kijk goed rond, dan kom je sneller onvergunde situaties tegen en kun je zomaar met illegale praktijken te maken krijgen.

Het is belangrijk dat gemeenten pro-actief gaan reageren op de veranderingen in het buitengebied. Persoonlijk vind ik de actie “Buitenkans” vanuit Cranendonck geïnitieerd een hele goede. Samen met de bewoners van het buitengebied gaan inventariseren wat men wil, wat de mogelijkheden zijn om toch nog een goede boterham te kunnen blijven verdienen, ook in de toekomst.