We gaan samen iets nieuws beginnen!

26 september 2017

Ruim een jaar geleden hebben we met onze leden de discussie geopend over de toekomst van de PvdA in Cranendonck, mede gezien de veranderen-de politieke verhoudingen. In maart 2018 zijn er immers weer  gemeenteraadsverkiezingen.

De algemene conclusie was: in Cranendonck moet wat veranderen! Het ledenaantal van onze afdeling stagneert en de werving/aanwas van jonge, potentiële kandidaten voor de gemeenteraad verliep moeizaam. Wel leefde diep het gevoel dat er in Cranendonck ruimte is voor een brede progressieve beweging. Daarom hebben we contact gezocht met mensen in Cranendonck die dat gevoel deelden en hebben daar een aantal intensieve gesprekken mee gevoerd. Zij kwamen samen tot de conclusie dat er in Cranendonck ruimte en behoefte is aan een brede progressieve beweging. Een nieuwe lokale partij waar genoeg draagvlak voor is in onze gemeente met haar 6 kernen.

De initiatiefnemers doopten de nieuwe lokale partij met de naam Pro6. Pro staat voor progressief en de 6 staat voor de 6 kernen.

De PvdA neemt dus onder haar eigen naam niet deel aan de gemeenteraads-verkiezingen van maart 2018. De afdeling PvdA-Cranendonck blijft dus wel bestaan. Onze lokale activiteiten worden geleidelijk aan wel op een laag pitje gezet, met het gemeenteraadswerk gaan we echter onverminderd en voluit voort tot aan de verkiezingen.

Is de nieuwe partij dan een voortzetting van de oude PvdA-Cranendonck? Nee, het is een nieuwe beweging met als slogan:

“ANDERS BESTUREN!”

Pro6 staat voor een       vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck.

Dus:

  • Pro6 ……..is een lokale politieke partij in Cranendonck
  • Pro6 ……..staat voor vooruitgang in alle 6 kernen van Cranendonck
  • Pro6 ………gaat voor een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck
  • Pro6………doet dat door anders besturen: samen met jou!

De nieuwe partij Pro6 presenteert zich 30 september in alle 6 de kernen. Rond die datum treden we ook in de media naar buiten.

Alle leden van de PvdA worden uitgenodigd om tevens lid te worden van Pro6. Dit kan door je per mail aan te melden bij de secretaris van Pro6 Hennie Beliën (e-mailadres: secretariaat@pro6cranendonck.nl ). Over het kalenderjaar 2017 is geen contributie verschuldigd. Pro6 heeft nu al meer dan 30 leden. Ik doe een beroep op al onze leden om mensen in je omgeving enthousiast te maken om lid te worden van de nieuwe partij Pro6. Pro6 moet groeien en groeien en een brede beweging worden.

Meer informatie is te vinden op de website van Pro6 of op te vragen via info@pro6cranendonck.nl. Wij van Pro6 hebben er zin in! Doen jullie ook allemaal mee om er een groot succes van te maken?

Namens het bet bestuur van Pro6,

Henk van Lint (voorzitter)