5 december 2017

Raad op zaterdag – klaar voor 4 jaar

Deze bijeenkomst was op 2 december georganiseerd door Raadslid.nu. In het prachtige oude stadhuis van Venlo, daterend uit de 17e eeuw, gaf eerst de dagvoorzitter een inleiding, gevolgd door een bestuurskundige van de Universiteit van Tilburg met als onderwerp: ”Hard naar het College en zacht naar de samenleving”. Deze twee inleidingen werden gevolg door workshops, die je naar keuze kon volgen. Ik ben eerst naar de workshop gegaan met als titel: “grip op het sociale domein.” De inspreker Louk Dorrestein had een vlammend betoog hoe je als raadslid meer grip kunt krijgen op de voor inwoners belangrijke onderwerpen van het sociale domein als jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie en alles wat daarmee samenhangt. Het gehoor was erg gemêleerd van samenstelling, waardoor er niet zo diep op in gegaan kon worden helaas. Hij had wel goede tips hoe de onkosten in dit domein beperkt kunnen blijven, door uiteraard vooraf strenge afspraken te maken met zorgverzekeraars en hulpprofessionals. Als laatste workshop heb ik een inleiding van mevr. Pascale Georgopoulou gevolgd, die een boeiend relaas hield over de nieuwe spelregels van de komende omgevingswet. Welke rol heeft een raadslid om zijn/ haar invloed daarop uit te oefenen? Al met al héél interessant en zeker de moeite waard.