Nieuwe overeenkomst met het COA

21 september 2017

De PvdA fractie heeft altijd in deze discussie het meest ruimhartige beleid voor gestaan. Dat bleek al toen er in mei 2016 gekozen moest worden uit verschillende scenario’s. Wij stonden daarin als fractie alleen: wij wilden kiezen voor opvang gedurende 15 jaar van 1500 asielzoekers en statushouders, met een uitwijkmogelijkheid van meer. Met name de coalitiepartijen van toen: CA!, CDA en VVD wilden toen veel minder ver gaan en namen gezamenlijk een amendement aan waarin bepaald werd dat er maximaal 1500 mensen opgenomen zouden mogen worden, te verdelen over de COL (=aanmeldstraat), POL (=procesopvanglocatie) en maximaal 300 plekken voor statushouders (AZC) gedurende een periode van 10 jaar met een mogelijke verlenging van 5 jaar.

Daardoor was het COA niet meer bereid meer te investeren in deze locatie, omdat de terugverdientijd van 10 jaar voor hen te beperkt was, evenals de beperkte flexibiliteit in de verschillende modaliteiten van het centrum. Het COA wilde nl. graag zelf de ruimte hebben de aantallen mensen te verdelen over COL, POL of AZC. Uiteraard spelen de landelijke ontwikkelingen van een beperktere instroom hierin ook mee.

Wij waren dan ook teleurgesteld dat het COA nu wil terugschalen, maar het voorliggende raadsvoorstel bleek het hoogst haalbare: de komende 3 jaar zullen afgetrokken worden van de eerste 10 jaar en het aantal opvangplaatsen wordt terug gebracht naar maximaal 800. Mocht een hogere instroom noodzakelijk blijken, dan kan de capaciteit eventueel verhoogd worden naar 1500 met in achtneming van de eerder gestelde kaders in het in mei 2016 aangenomen amendement.

Gelukkig had de burgemeester in haar laatste raadsvergadering als voorzitter van de raad van Cranendonck nog een blije mededeling. Het COA heeft haar diezelfde ochtend medegedeeld , dat zij groen licht hebben gekregen voor een langdurige overeenkomst en langdurige opvang van asielzoekers op het terrein van de Nassau Dietzkazerne hier. Mede door de unieke ligging en door de bereidheid van de bevolking hier opvang te willen toepassen en de goede verhoudingen onderling. Dat biedt gelukkig meer toekomstperspectief en hoeven we niet lijdzaam 3 jaar af te wachten welk besluit het COA zal gaan nemen in dit dossier. Dat geeft ook meer duidelijkheid voor de gebiedsontwikkeling in de toekomst. Dus wij zijn erg blij met deze toezegging!