Met enige weemoed

Door Ton Kuiper op 9 maart 2018

Hoe de uitslag op 21 maart ook zal zijn, één ding staat bij voorbaat vast: de PvdA zal niet terugkeren in de nieuwe gemeenteraad. Niet iets om over te treuren: we hebben er immers zelf voor gekozen niet mee te doen aan deze verkiezingen. Maar wel iets om even bij stil te staan en met enige weemoed en gepaste trots om te zien. De PvdA heeft in de afgelopen 20 jaar – vanaf de vorming van de gemeente Cranendonck – haar partijtje meegeblazen in het besturen van onze gemeente. Negen PvdA-ers bemensten in opeenvolgende raadsperioden onze fractie, die in grootte varieerde tussen 2 en 5 zetels. En aan drie colleges hebben we wethouders geleverd in de personen van Jan van Tulden, Ton Kuiper, Rudy Snel en Frits van der Wiel. We zaten afwisselend in de oppositie en in de coalitie. Er zijn successen gevierd en teleurstellingen weggeslikt. Onveranderd was al die tijd de inzet van onze mensen voor wat ons het beste leek voor de inwoners van Cranendonck. We hebben daarbij constructief kunnen samenwerken met de andere partijen, uiteraard in wisselende combinaties, maar geen enkele uitgesloten. We hebben ervaren dat al doende wederzijds respect en vertrouwen is gegroeid, iets dat we bijzonder waarderen. En we kijken met veel plezier terug op onze verkiezingscampagnes, van de bekende rozen op de markten (mochten Belgen hier ook maar stemmen…) tot de hilarische acts tijdens het politieke Café Chantant in De Smeltkroes: met weemoed en trots…

Valt voor de PvdA in Cranendonck het doek nu definitief op het politieke toneel? De lokale afdeling blijft gewoon bestaan en wordt gevormd door dezelfde leden als tot nu toe. Daarvan blijven er ook nog veel actief in de lokale politiek: op de lijst van Pro6 kunt u op 21 maart kiezen uit 27 kandidaten, waarvan 14 PvdA-ers. Keus genoeg als u vindt dat de PvdA het hier de afgelopen 20 jaar zo slecht nog niet gedaan heeft.

Partir, c’est partir un peu

Ton Kuiper

Ton Kuiper

’t Hagelkruis 41 6026 BB Maarheeze

Meer over Ton Kuiper