28 maart 2018

Het laatste PvdA-raadslid

Bij het afscheid van raadslid Henk van Lint op 27 maart gaf ik deze terugblik.

Henk van Lint is vanaf juni 2009 actief de commissie- en raadsvergaderingen gaan volgen in Cranendonck. Vanaf die tijd neemt hij ook deel aan de steunfractievergaderingen en zit deze al geruime tijd voor. Hij is fractievertegenwoordiger c.q. commissielid geworden voor de PvdA vanaf half april 2010 en raadslid sinds eind januari 2017, toen Frits van der Wiel zijn raadszetel inleverde om wethouder te worden.

Hij had eigenlijk al gehoopt in 2014 raadslid te kunnen worden, maar toen kwam de PvdA nèt een paar stemmen tekort om voor de restzetel in aanmerking te komen. Dat heeft hij altijd betreurd. Zelfs enkele weken terug zei hij nog: “Als ik ergens spijt van heb gehad in mijn leven, dan is het wel het feit dat ik niet eerder voor het raadslidmaatschap ben gegaan.”  Zoveel heeft het hem kennelijk gebracht.

Henk heeft zijn rol als volksvertegenwoordiger altijd vol verve vervuld en vatte zijn taak uiterst serieus op. Daarbij is hij altijd zichzelf gebleven en opereerde héél authentiek. Hij was altijd aanwezig op vergaderingen, informatieavonden e.d. en gaf acte de présence wanneer we ergens uitgenodigd werden. Ook was hij één van de twee afgevaardigden namens de gemeenteraad van Cranendonck in het MRE.

Hij heeft een héél eigen stijl om zijn standpunt naar voren te brengen. Hij weet precies de vinger op de zere plek te leggen en dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Hij zette daarbij een extra hulpmiddel in, uit één van zijn vorige levens als onderwijzer op een school voor slechthorende kinderen: zijn kenmerkende rollende letter r , waardoor de door hem gebezigde woorden extra reikwijdte kregen: om enkele voorbeelden te noemen: een niet raadsrijp raadsvoorstel en ordentelijk besturen.

De afgelopen twee jaar waren extra druk, omdat naast de lopende raadszaken ook de opzet van de nieuwe partij Pro6 vorm gegeven moest worden. Henk heeft hierin een cruciale rol gespeeld en vooral coördinerend opgetreden. Hij was voorzitter van het bestuur, belde en voerde de eerste gesprekken met kandidaat-raadsleden en screende ze in eerste instantie. Daarnaast zat hij de vergaderingen voor en gingen de verschillende werkgroepen onder zijn leiding aan de slag. Dat hij dat met succes heeft gedaan, blijkt uit het verkiezingsresultaat.

We hebben prima kunnen samenwerken in de PvdA fractie en konden goed met elkaar overweg. Er was vaak overleg en meestal waren we het met elkaar eens. Frappant was dat we uitgerekend de laatste raadsvergadering als PvdA-fractie niet tot overeenstemming konden komen en verdeeld gestemd hebben inzake De Borgh.

We zijn Henk héél veel dank verschuldigd. Met Henk neemt het laatste PvdA-raadslid in de Gemeente Cranendonck afscheid en dat gaat uiteraard met enige weemoed gepaard. Om met de Fransen te spreken: “Partir, c’est mourir un peu”. Gelukkig blijft de PvdA wel als één van de bloedgroepen in Pro6 vertegenwoordigd.

Namens de PvdA en Pro6 nogmaals dank voor alle bewezen diensten en moge het jou en “jouw meisje” (zoals je je jarige Annie meestal noemt) nog veel gelukkige, gezonde en goede jaren tegemoet gaan.

Tot slot wil ik namens onze PvdA-fractie ook Ton Rijnbeek hartelijk danken. Hij is vele jaren raadslid geweest en heeft de laatste 4 jaar als fractievertegenwoordiger zijn uiterste best gedaan. Ton, ook heel hartelijk bedankt daarvoor!