Ik ben/was wat ik doe/deed

28 maart 2018

Ik ben slechts 15 maanden raadslid geweest, maar de installatie was al spectaculair:

  • De griffier – Peer-Jan – had er een heel spektakelstuk van gemaakt met stembriefjes etc.
  • Met één stem tegen werd ik benoemd (en die ene tegenstem was niet persoonlijk bedoeld maar was eigenlijk tegen de gevolgde procedure).

Onze vergadercultuur is nooit de mijne geweest.

  • Dit gold met name tijdens de commissievergaderingen
  • De aan mij meest gestelde vraag was: meneer Van Lint : “Wat is uw vraag?”.
  • Maar ik heb toch wel mijn eigen weg gevonden en de laatste tijd ging alles ook wat soepeler.
  • Persoonlijk ben ik meer een voorstander van het meer gebruik maken van de katheder en het plaatsen van interrupties. Spektakel in de Raadszaal.

Ik heb geprobeerd om wel altijd bij de door mij besproken onderwerpen een bepaalde focus aan te brengen

  • Vaak – vond ikzelf – lukte dat goed en soms ging dat niet goed.

Indien raadsleden en/of leden van B&W en/of medewerkers van de organisatie zich aan mij gestoord hebben of zich onheus bejegend voelden, dan spijt me dat. Mijn excuses daarvoor! Maar: “Ik ben wat ik doe!”.

  • Politiek is voor mij nooit een spel geweest, maar politiek was voor mij altijd werken aan een beter/mooier Cranendonck.

Politiek is ook “niet alleen doen wat een groep inwoners per se wil”. Raadsleden moeten ook regelmatig in de helikopter gaan zitten en het geheel (alle voor- en nadelen) in de gaten houden en daarna een zo goed mogelijke besluit nemen voor héél Cranendonck. Politiek is niet : “U vraagt en wij draaien”.

Een punt van zorg vind ik bij nogal wat processen (en dan processen met een “c” en niet het getal 6) het tempo! Vele trajecten “duren en duren” maar. Dat is niet goed voor Cranendonck en dat is niet goed voor het imago van de politiek. En een flink tempo hoeft volgens mij niet ten koste te gaan van de kwaliteit.

Ik wil afsluiten met een positieve ontwikkeling. Ik zie het laatste jaar steeds meer beleidsstukken langskomen die door onze eigen mensen zijn gemaakt i.p.v. door externen. Dat is goed: er lopen binnen onze eigen organisatie vele talenten rond. Gebruik hen en geef hen verantwoordelijkheden.

Ik wil iedereen: Raadsleden, leden van B&W en alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie – onder de bezielende leiding van José  van Aaken  – hartelijk bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat ik een interessante en fijne tijd heb gehad als Raadslid.

Ik wens de nieuwe Raad veel succes toe en tot slot :

“Ik was wat ik deed!”

(Uitgesproken in de afscheidsraad op 27 maart 2018)