15 november 2017

Hamer soepel gehanteerd in Cranendonck

Als je vanaf de tribune de raadsvergadering volgt, merk je dat waarnemend burgemeester Henri de Wijkerslooth de voorzittershamer heel anders hanteert dan de vertrokken burgemeester Marga Vermue. Het gaat allemaal ietsje minder krampachtig, terwijl de duidelijkheid wat mij betreft niet minder is geworden. Zo zijn de hamerstukken, zonder dat er een hamer aan te pas kwam, door de vergadering geloodst. Even ter toelichting: de “Baanconfiguratie Kempen Airport” en het gewijzigde “Bestemmingsplan Industrieterrein Budel Dorplein geluidszone” zijn conform het voorstel vastgesteld. Maar het is niet alleen de hamer die anders wordt gehanteerd. Ook wordt nu minder krampachtig vastgehouden aan een eerste ronde met technische vragen, dan een ronde met politieke meningen en dan nog een ronde met politieke discussie. Er wordt in de vergadering beter geanticipeerd op hetgeen in de commissievergadering naar voren is gebracht. Overbodige herhalingen worden daarmee vermeden en het is vanaf de tribune gemakkelijker om de beraadslagingen te volgen.

Met uitzondering van ELAN, vindt de raad dat de  bibliotheek (gelukkig) voorlopig nog mag blijven bestaan in zijn huidige vorm. En het afvalbeleidsplan van onze wethouder Frits van der Wiel is na een amendement met algemene stemmen aangenomen. Er moest wel een schorsing aan te pas komen om veilig te stellen dat de burgers de huidige wijze van verzamelen en scheiden van afval (restmateriaal) willen behouden. Verder is afscheid genomen van Ton Dijkmans en Noud van Leeuwen. Beide heren werden geroemd om hun inzet en betrokkenheid bij het raadswerk. Ik sluit me hier volledig bij aan en wens hun een hele goede toekomst. Een nieuw raadslid is alweer geïnstalleerd. Het is Mevr. Bergmans-Lemmers voor de fractie CA. Om half tien werd de vergadering (zonder hamerslag) gesloten.