Eén gebied, twee landen, drie provincies en vier gemeenten

9 februari 2018

Woensdag 7 februari j.l. bekrachtigden de gemeenten Cranendonck, Hamont-Achel, Weert en Bocholt een nieuwe samenwerking. Het betrof een intentieverklaring inzake een verdergaande samenwerking Gebiedsontwikkeling Cranendonck-Weert, Kempenbroek, natuur en economie: grensoverschrijdend verbonden! Frits van der Wiel, verantwoordelijk PvdA wethouder uit Cranendonck, tekende namens onze gemeente (foto DeMeus).

Daarbij aanwezig waren gedeputeerden uit zowel Noord- Brabant als Nederlands en Belgisch Limburg, de burgemeester van Hamont-Achel, wethouders en schepenen uit de overige gemeenten, plaatselijke ondernemers, de VVV uit Cranendonck, gemeentelijke en provinciale ambtenaren, journalisten, fotografen en vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties zoals IVN. Door deze ondertekening van de intentieverklaring wordt een verdergaande gebiedsontwikkeling beoogd, waaronder een verdere ontplooiing m.b.t. natuur, water, infrastructuur en vrijetijdseconomie.

Een prachtig initiatief dat hopelijk tot nog meer naamsbekendheid van de regio gaat leiden, waardoor er in de toekomst nog meer toeristen gaan komen! Zij zullen zeker hun bijdrage leveren aan de verdere uitbouw van de parels in ons gebied, wat o.a. tot economische bloei kan leiden.