DIC-proces nu vlotgetrokken

21 september 2017

Het proces om tot een bestemmingsplan voor het DIC te komen loopt al meer dan 21 jaar. In het verleden is dit meerdere malen héél moeizaam verlopen, veelal te wijten aan gebrekkige en miscommunicatie tussen de verschillende belanghebbenden. Dat zijn: Nyrstar, Kempen Airport, bewoners van Budel-Dorplein en de Gemeente Cranendonck. Met name op bestuurlijk gebied zijn hier in het verleden meerdere fouten gemaakt en bokken geschoten, waardoor de overige partijen de hakken in het zand hebben gezet en het overleg er niet gemakkelijker op werd. Tijdens de raadsvergadering kreeg m.n. wethouder Frans Kuppens nu van meerdere fracties te horen dat hij het proces zorgvuldig aangepakt had en men weer “on speaking terms” was. Natuurlijk blijven er in zo’n groot dossier altijd pijnpunten over, maar we moeten vooruit in de vaart der volkeren en de aanname van het bestemmingsplan is een grote stap in de goede richting.

Welke pijnpunten liggen er nog?

Met name voor de bewoners van Budel-Dorplein blijft de verkeersoverlast groot zolang de nieuwe weg over het DIC terrein nog niet is aangelegd en de baan op Kempen Airport nog niet is verlegd. Er is nl. overeengekomen dat er eerst 30 ha op het DIC bebouwd zal moeten zijn, voordat de weg aangelegd zal worden en dat kost natuurlijk tijd. Komend najaar krijgen we opnieuw een raadsvoorstel voorgelegd, waarin besluitvorming plaats moet vinden n.a.v. het haalbaarheidsonderzoek inzake de baanconfiguraties van Kempen Airport. Als daaruit een besluit voortvloeit om daadwerkelijk tot baanverlegging van Kempen Airport over te gaan, zal dat tot een grotere meerwaarde leiden voor de leefbaarheid van de bewoners van Budel-Dorplein, maar ook de vliegers vanaf Kempen Airport meer ruimte bieden bij het opstijgen en landen.

We hopen dat alle betrokkenen niet voorbij zullen gaan aan de grote meerwaarde van het DIC en Metalot voor Cranendonck: veel extra bedrijven en m.n. veel winst op het gebied van duurzaamheid en energietransities met daaraan gekoppeld scholing voor studenten variërend van lbo tot universitair niveau! Plus een grotere bedrijvigheid en meer inwoners, wat weer een grote kwaliteitsimpuls voor zowel Budel-Dorplein als voor heel Cranendonck kan betekenen.