Burgemeester De Wijkerslooth zorgt voor tempo in de Raadsvergadering

Door Henk van Lint op 19 oktober 2017

Ruim binnen het uur was de gemeenteraadsvergadering van 17 oktober beëindigd. De  nieuwe interim-burgemeester van Cranendonck  mr. De Wijkerslooth zorgde voor een ontspannen sfeer en een flink tempo. Overigens hield zijn  voorgangster – Marga Vermue – ook van voortgang in de vergaderingen.

Hij opende de vergadering met een statement over hoe hij zijn rol ziet als interim-burgemeester van Cranendonck. Waarschijnlijk zal deze periode ongeveer een jaar beslaan. Hij zal zich niet als hemelbestormer gedragen, maar gaat zeker niet op zijn handen zitten. Hij noemde Cranendonck een prachtige gemeente en zal voor zover mogelijk de – volgens hem – vele goede ontwikkelingen in Cranendonck stimuleren en ondersteunen.

Tijdens zijn eerste Raadsvergadering stonden er twee interessante agendapunten voor de inwoners van Cranendonck op de agenda.

Eén voorstel ging over het verstrekken van geldleningen van de gemeente aan burgers om bij hen een eventueel maatschappelijk knelpunt – waarin geld een rol speelt – op te lossen. Natuurlijk: een groot aantal mensen lost dergelijke knelpunten zelf op. Sommigen hebben echter een steuntje in de rug nodig. Het is fijn dat de gemeente daarbij kan helpen. De Raad was bijna unaniem voor dit voorstel. Alleen de VVD stemde tegen.

Project Zonnepanelen

Het tweede belangrijke voorstel ging over het deelnemen van Cranendonck aan een groot zonnepanelenproject in Zuidoost Brabant. Twaalf  gemeenten gaan deelnemen aan dit project. Ruim 250 huishoudens kunnen geld lenen via de gemeente om de zonnecellen aan te laten leggen. Uiteraard is het een lening en betaalt men daar rente over. Ook kunnen inwoners, die het zelf kunnen betalen en niet hoeven te lenen, deelnemen aan dit bijzondere project en dus ook gebruik maken van de uitbestede inkoop, aanleg en onderhoud. Dit project kan een enorme boost geven aan de verduurzaming in Cranendonck.

Twee positieve ontwikkelingen!

Henk van Lint

Henk van Lint

Was 17 jaar als onderwijzer werkzaam in het onderwijs, o.a. in het onderwijs aan slechthorende kinderen. Daarna heeft hij zo’n 25 jaar gewerkt bij de landelijk sportorganisaties NSF, NOC*NSF, Nederlandse Ski Vereniging en de Nederlandse Toerfiets Unie. Bekleedde – als vrijwilliger – vele bestuursfuncties in de sport, onder andere bij de KNZB (voorzitter commissie recreatiesport,

Meer over Henk van Lint