De Begroting 2018 kan nòg beter als:

1 november 2017

we de volgende zaken in de gemeenteraad kunnen afspreken tijdens de vaststelling van de begroting op 7 november. De PvdA zal in elk geval bepleiten dat:

• De zorg nu en in de toekomst goed èn betaalbaar blijft! We moeten beter op de kosten kunnen sturen.
• De bezuiniging van €25.000 op de hulp bij het huishouden geschrapt wordt.
• Er meer vaart komt in een aantal belangrijke projecten: De Borgh, De Schaapskooi, privatisering Zuiderpoort, Centrumplannen van Budel en Maarheeze, de Baronie van Cranendonck en het terugdringen van het sluipverkeer.
• De nota duurzaamheid herijkt wordt in 2018.
• De groene container vanaf half oktober tot en met december wekelijks gratis aangeboden kan blijven worden.
• De personeelskosten stijgen met het eerder afgesproken percentage i.p.v. met 6%.
• Er ook vanuit Cranendonck een vertegenwoordiger in de A2-erfgoedcommissie plaats neemt.
• Bewoners met initiatieven nog voortvarender geholpen worden op het gemeentehuis.
• Inwoners van onze gemeente precies weten waar ze de benodigde informatie kunnen vinden, zowel fysiek als digitaal.
• De post onvoorzien opgehoogd wordt tot 1 ton.
• De Gemeentepagina alle inwoners bereikt.
• Speelplekken met toestellen zoveel mogelijk behouden blijven.