11 september, van 19:30 tot 22:00 | Gemeentehuis

Raadscommissie

De volledige agenda is te vinden op de Vergaderkalender van de gemeenteraad.

Let op: vervroegde aanvangstijd!